Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych nr 3

Przyjmowanie cookies (ciasteczek) musi być włączone w Twojej przeglądarce

Czy jesteś w tym serwisie po raz pierwszy?

Witaj!

Aby zapisać się na zajęcia w Szkole On-line musisz poświęcić chwilkę, aby stworzyć sobie konto w naszym serwisie.

W celu założenia konta musisz wykonać następujące kroki:

  1. Wypełnij formularz* Nowe konto Swoimi danymi.
  2. Zostanie wysłany e-mail na podany przez Ciebie adres.
  3. Przeczytaj e-mail i kliknij zawarty w nim link.
  4. Twoje konto zostanie potwierdzone i zostaniesz zalogowany.
  5. Od tego momentu będziesz mieć dostęp do serwisu Szkoły On-line. Aby zalogować się i uzyskać dostęp do nauczania, konieczne będzie tylko wpisanie Twojej nazwy użytkownika i hasła w formularzu w sekcji po lewej stronie.

Po potwierdzeniu chęci utworzenia konta należy dostarczyć do siedziby Szkoły (osobiście lub listem poleconym) następujące dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum,

- 2 aktualne zdjęcia,

- w przypadku osób, które zmieniły nazwisko, ksero obu stron dowodu osobistego, ksero odpisu skróconego aktu małżeństwa lub ksero decyzji sądu o zmianie nazwiska,

- dodatkowo, osoby ubiegające się o przyjęcie na semestr wyższy niż pierwszy, muszą udokumentować zaliczenie poprzednich semestrów.

* Wypełnienie wskazanego formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia na użytek działań związanych z procesem rekrutacji w celu podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym dla Dorosłych Nr 3, 02-784 Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 101 (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.).

Niewyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych spowoduje, iż nie zostanie Pani/Pan zarejestrowana/y w bazach danych w/w Liceum, co uniemożliwi podjęcia w nim nauki.

Jeśli nie wyrażasz na nie zgody nie rejestruj się w serwisie, na którego stronie się znajdujesz.